Technická správa města Loun s.r.o.

Technická správa města Loun s.r.o.

Historie TSM Louny

V roce 1964 došlo k rozdělení tehdejších Komunálních služeb města Loun na dvě organizace. Jednou z nich byl Oblastní podnik služeb a druhou byly Technické služby MěstNV Louny. V době vzniku byly Technické služby MěstNV Louny rozpočtovou organizací MěstNV Louny.

Hlavní činností Technických služeb MěstNV Louny byl zejména odvoz komunálního odpadu, čištění městských komunikací, opravy městských komunikací, péče o veřejnou zeleň, provoz koupaliště. Další, ne zanedbatelnou činností, byla správa hřbitovů. Technické služby v rámci této činnosti zajišťovaly údržbu hřbitovů v Lounech a přilehlých obcí (Brloh, Nečichy apod.). Pohřební služby zajišťoval Oblastní podnik služeb. Prvním ředitelem nově vytvořených Technických služeb MěstNV Louny byl Miroslav Cihlář. Pro zajímavost, plat ředitele Technických služeb byl v té době 1.436,- Kč a 12% osobního hodnocení.

Postupně byl pracovní rozsah Technických služeb MěstNV Louny doplněn o správu a provozování sportovních zařízení. Jednalo se především o zajišťování provozu zimního stadionu a dále pak plavecké haly. V průběhu doby byly Technické služby MěstNV Louny pověřeny ještě správou a údržbou městského veřejného osvětlení. K zajištění všech těchto činností evidovaly v roce 1976 Technické služby MěstNV Louny 75 kmenových zaměstnanců. To byla doba největšího rozmachu činnosti Technických služeb.

Zlomovým rokem i pro Technické služby byl rok 1989. V první řadě byly Technické služby převedeny z organizace rozpočtové na organizaci příspěvkovou. Cílem tohoto kroku bylo podpořit obchodní aktivity Technických služeb a snížit tak jejich závislost na rozpočtu města. Rozsah činností Technických služeb ovlivnila privatizace. V roce 1990 byla podepsána smlouva na pronájem zimního stadionu s klubem ledního hokeje HC Slovan Louny. Následně Technické služby předaly na základě uzavřené nájemní smlouvy do správy panu Beckertovi plaveckou halu. Pan Hladký - LIKOR zvítězil ve výběrovém řízení na odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Následovalo výběrové řízení na údržbu a provozování veřejného osvětlení, ve kterém byla úspěšná společnost ELTODO. O správu veřejné zeleně se ve výběrových řízení podělilo postupně několik firem. K těm nejdůležitějším, co do rozsahu činností, patří společnost HONKA a Agroslužby Zahradníček. K posledním činnostem, které Technické služby v procesu privatizace převedly na subjekty úspěšné ve výběrových řízeních, bylo předání správy a provozování koupaliště panu Zemanovi a předání správy hřbitovů paní Habichové. Privatizace činností zajišťovaných Technickými službami byla dokončena v průběhu roku 1995. Po dokončení tohoto procesu se Technické služby soustředily zejména na údržbu a opravy městských komunikací, zimní údržbu komunikací a dopravní značení. S ohledem na rozsah činností došlo k redukci počtu zaměstnanců. Ten se ustálil na počtu 30 kmenových zaměstnanců. Prověřovaly se možnosti privatizace dalších činností, ale po zvážení všech aspektů, bylo od realizace upuštěno. V této podobě působily Technické služby až do 31. 3. 2006.

Dnem 1. 4. 2006 založilo Město Louny obchodní společnost s názvem Technická správa města Loun s.r.o. (TSM Louny). Technická správa města Loun s.r.o. sídlí v Poděbradově ulici č.p. 2384 v areálu, jehož podoba se začala rýsovat v roce 1973. Výstavba areálu byla dokončena v roce 1976 a od té doby nedoznala žádných velkých změn. Přestože byl areál vystavěn na „zelené louce“, dnes má výhodné umístění - je z něj velmi blízko do centra města.

Prvním ředitelem této nově vzniklé obchodní společnosti se na základě výběrového řízení stal Ing. Kvapil, ten se sice umístil ve výběrovém řízení na druhém místě, ale vítěz výběrového řízení, Ing. Vorel, na místo ředitele rezignoval. Pod vedením uvedeného ředitele se společnost nerozvíjela, a dokonce počátkem roku (1. 3. 2008) došlo k předání ziskové správy sběrného dvora společnosti LIKOR. Za rok 2008 společnost vykázala ztrátu téměř 1,5 mil. Kč při obratu cca 12 mil. Kč.

Počátkem roku 2009 se vlastník společnosti - Město Louny - rozhodl k výměně ve vedení společnosti a od 1. 5. 2009 nastoupil nový ředitel a jednatel Ing. Jaroslav Opat s mandátem společnost rozvíjet. Společnosti se podařilo od 1. 7. 2009 získat do nájmu placené parkoviště na Mírovém náměstí v Lounech společně s provozováním veřejných WC v Hilbertově ulici. Tato aktivita přispěla k obratu v hospodaření,\ a to zejména po instalaci technického zařízení - závorového systému s pokladnou - v prosinci téhož roku. Hospodaření v roce 2009 pozitivně ovlivnilo zřízení živnosti na realizaci staveb (výstavba prvních kontejnerových stání) a zejména tzv. chodníkový zákon, kdy TSM Louny převzala péči o zimní údržbu cca 70 km městských chodníků (vedle cca 60 km silnic).

V roce 2010 se aktivity opět rozšířily - od 31. 3. 2010 o správu a provoz městského koupaliště a od 1. 4. 2010 o správu hřbitovů a pohřební obřadní síně. V souvislosti s tím si TSM Louny zřídila vlastní Pohřební službu města Loun, která si zakládá na vysoké kvalitě poskytovaných služeb. Důkazem toho bylo v roce následujícím propůjčením prestižního ocenění - Znaku kvality od Sdružení pohřebnictví v ČR nejprve na dva roky a následně byla jeho platnost již dvakrát prodloužena na základě zpráv kontrolních komisí.

Rok 2011 byl ve znamení stabilizace a rozvíjení nově získaných aktivit z roku předchozího. Pro oblast oprav komunikací společnost nakoupila zařízení na opravy výtluků tryskovou metodou. Práce s touto technikou byly a jsou prodávány i mimo město Louny, což se pozitivně projevuje v hospodaření.

V roce 2012 došlo opět k významnému rozšíření aktivit. Od května provozuje TSM Louny městskou plaveckou halu. Společnost převzala do nájmu parkoviště v ul. Osvoboditelů, kde vybudovala a zprovoznila v květnu parkovací závorový systém a dále v červnu postavila a zprovoznila 11 parkovacích automatů v ulicích centra města.

I rok 2013 přinesl nové podnikatelské činnosti. Společnost vybudovala středisko péče o veřejnou zeleň a od května pečuje o zhruba 1/5 veřejné zeleně v Lounech. Dále koupila areál zahradnictví pod hlavním hřbitovem v Lounech

V roce 2014 byla TSM Louny od 1. 7. 2014 pověřena správou veřejného osvětlení v Lounech. Současně v tomto roce byl zahájen proces obnovy zastaralé techniky. Bylo nakoupeno nové silniční samosběrné vozidlo (Mercedes Benz s nástavbou Faun) a nákladní automobil AVIA 12t 4x4 s kontejnery a nástavbou na zimní údržbu. Pro zajištění tepla a teplé vody společnost vybudovala v městské plavecké hale novou kotelnu se dvěma kondenzačními kotli (170 a 210 kW) a se dvěma kogeneračními jednotkami (každá 30 kW el. a 60 kW tepla), čímž se TSM Louny stala mj. licencovaným výrobcem elektřiny.

V roce 2015 pokračoval proces obnovy techniky nakoupením kontejnerové nástavby na Avii, a to cisterny 5m³ s kropicí lištou a mlhovým zkrápěním vzduchu. Dále proběhla výběrová řízení na nákup chodníkového samosběrného vozidla a vysokozdvižné plošiny s termíny dodání v roce 2016.

V roce 2016 došlo k velkým změnám ve společnosti. Město Louny ukončilo s TSM Louny nájemní smlouvy na placené veřejné parkování v Lounech, tj. 11 parkovacích automatů, závorové systémy v ulici Osvoboditelů a na Mírovém náměstí, včetně provozování veřejných záchodků v Hilbertově ulici. Na základě rozhodnutí majitele, Města Louny, jsme nově vzniklé příspěvkové organizaci, Správě sportovních zařízení města Loun, předali 31.5.2016 městskou plaveckou halu a 31.8.2016 městské koupaliště, včetně městské sauny. Ing. Opat rezignoval v červnu na funkci jednatele a následně na funkci ředitele společnosti, k 31.8.2016 ukončil u firmy svoji činnost. Jednatelem byl 20. června jmenován pan Šabata, starosta Loun, a to na dobu, než bude vybrán na základě výběrového řízení nový jednatel společnosti. V roce 2016 u příležitosti 10. výročí vzniku Technické správy města Loun s.r.o. byl v květnu uspořádán den otevřených dveří s výstavou techniky společnosti a hudebním programem. Během roku 2016 byla zakoupena nová vysokozdvižná pracovní plošina s pracovní výškou 21 m. Pro zlepšení životního prostředí v Lounech byl pořízen chodníkový samosběr zn. Bucher City Cat 2020, dále elektrický vysavač psích exkrementů a nečistot zn. Glukon a dva elektrické vyžínače jako náhrada za hlučné křovinořezy poháněné spalovacím motorem.

V roce 2017 došlo ke změně ve vedení firmy, novým jednatelem se stal Ing. Ladislav Čížek. Během tohoto roku se pořídila nová traktorová ramenová sekačka na údržbu zeleně. Koupilo se nová vozidlo DACIA DOKKER pro provozní potřeby. A na chodníkovém zametači BUCHER CITY CAT se nechal dodatečně namontovat čelní přimetací kartáč.

Rok 2018 byl pro technickou správu města Loun velice hospodářsky úspěšný. Technická správa města Loun dostala zakázku na vybudování a rekonstrukci dětského hřiště areálu letního cvičiště v Lounech včetně vodního prvku a travnaté plochy pro malou kopanou se zavlažováním a odvodňováním. Dále proběhla obměna vozového parku pro provozní účely. Nakoupilo se vybavení pro práci v lese – třístranný sklápěč N1 do 3,5 t, štěpkovač, okružní pilu a štípačku dřeva. Dovybavili jsme rekultivační skládku na povrchu terénu silniční váhou. Také jsme byli úspěšní na státním fondu životního prostředí s žádostí o dotaci na nákup elektromobilu pro svoz odpadu z odpadkových košů, který byl následně z dotačních prostředků pořízen.

V roce 2019, jako předchozích letech, Technická správa města Loun investuje do technického zhodnocení vozového parku nákupem nového žacího traktoru ISEKI a elektrické přípojky pro váhu na rekultivační skládku. Formou leasingu společnost pořídila nový pohřební vůz Mercedes-Benz Vito, kolové rypadlo-nakladač MECALAC a nákladní odtahové vozidlo IVECO.

V roce 2020 odstoupil z funkce jednatele Ing. Ladislav Čížek a do vedení firmy byl dočasně jmenován jednatel Ing. Jan Kerner, který byl v této funkci 2 měsíce. Výběrové řízení vyhrál Ing. Václav Jugl a od 1. června se stal novým jednatelem Technické správy města Loun. Technická správa města Loun si v červnu 2020 vytvořila profil na sociální síti Facebook, kde komunikuje s občany a přidává informace o aktuálním dění, např. o blokovém čištění. Od prosince byly také spuštěny nové webové stránky, které jsou pro návštěvníky jednodušší, přehlednější a mají nové funkce, jako je například hlášení poruch.