Projekty OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Snížení imisí - Pořízení čistící komunální techniky - Louny

Dotační program EU Fond soudržnosti a SFŽP ČR - Pamětní deska

Vozidlo Mercedes Faun Viajet - foto1, foto2, foto3

 

Snížení imisí - Při výsypu košů na odpadky, Louny

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Dotační program EU Fond soudržnosti a SFŽP ČR - Pamětní deska

Elektromobil kategorie N1 nad 2,5 t značky Alké - foto1, foto2, foto3

dokumenty/Ele_mobil_logo_SFZP.JPGweb

dokumenty/Ele_mobil_logo_MZP.JPG web