Nabídky

Nabídka služeb

Údržba a opravy komunikací (více)

- úklid komunikací  

  silničním i chodníkovým samosběrem, mytí autokropičkou

- výspravy výtluků v letním období   

  tryskovou metodou = jedná se o běžnou stavební údržbu spočívající v nanesení vrstvy pojiva a kameniva nebo kameniva obaleného pojivem na očištění poškozený povrch komunikace pomocí speciálního zařízení na výspravu vozovek pod tlakem. Technologie vhodná pro opravy povrchového charakteru (poruchy do hloubky 10 až 25 mm), nebo hloubkové (přesahující hloubku 25 mm). Není třeba vyřezávání hran výtluku, cena vychází ze skutečné velikosti výtluku a velikosti zakázky a vychází příznivěji než oprava klasickou metodou.

  teplou obalovanou drtí = vhodné pro opravu hlubokých výtluků – jedná se o vyříznutí výtluku do pravidelného obrazce, jeho vystříkání asfaltovou emulzí a opravou teplou asfaltovou směsí s následným zhutněním vibrační deskou nebo vibračním válečkem.  

- výspravy výtluků v zimním období 

  studenou obalovanou drtí = vhodné pro opravu hlubokých výtluků, které z bezpečnostních důvodů nesnesou odkladu na letní období.

- instalace dopravních značek

- ekologická likvidace plevele horkou vodou

- odtahová služba  

- pronájem KONTEJNERŮ a ODVOZ ODPADU  

- pronájem PRODEJNÍCH STÁNKŮ

- nákladní doprava ... AVIA, Multikára  

- dovoz vody … do bazénů

- měření míry zhutnění podkladu pod komunikacemi

- drobné stavební práce  

- dodání městského mobiliáře

Veřejné osvětlení (více)

- práce s vysokozdvižnou plošinou (21 m)

- komplexní správa systému veřejného osvětlení / slavnostní osvětlení

- přisvětlení přechodů / světelná signalizační zařízení 

- umístění REKLAMY na sloupy VO

Ukládání odpadů (více)

- provoz Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu

  výhradně pro druhy odpadu: 170101 Beton / 170102 Cihly / 170103 Tašky a keramické výrobky / 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 / 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 / 200202 Zemina a kameny

Parkování pro nákladní i osobní vozidla (více)

Veřejná zeleň (více)

- sekání trávy

- hrabání listí

- zakládání trávníků

- řez křovin a stromů

Pohřební služba (více)

- komplexní služby v oboru pohřebnictví

- potisk stuh ... slavnostní, maturitní, smuteční

- správa hrobových míst