Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu 

výhradně pro druhy odpadu: 170101 Beton / 170102 Cihly / 170103 Tašky a keramické výrobky / 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 / 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 / 200202 Zemina a kameny

provoz schválen do 28.2.2023

adresa: Louny, 5. května
IČZ: CZU00616
zodpovídá: Vladimír Hromada
telefon: +420 604 294 136
email: vladimir.hromada@tsmlouny.cz
činnosti: ukládání odpadů dle Rozhodnutí o ukládání odpadů

provozní doba:

v pracovní dny

          od dubna do října včetně 6.30 - 14.30,

          od listopadu do března včetně 7.30 - 15.30.

V jiné dny a časy v případě neodkladného zájmu o uložení odpadů

kontaktujte p. Vladimíra Hromadu tel. 604 294 136.

dokumenty:

Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu:

- Identifikace CZU00616

- Ceník pro uložení odpadů (platný od 1.8.2020)

- Pokyny pro dodavatele odpadů

- Rozhodnutí, souhlas k provozování

- Provozní řád

- Prúvodní list odpadu TSML

- Základní popis odpadu (ZPO)

- Čestné prohlášení (opakovaný návoz)

- Evidence příjmu odpadu