HELP k administraci webu

1. Struktura webu

Tento web je rozdělen do několika stránek, tzv. sekcí. Po přihlášení se pod každou objeví tlačítko Edituj sekci, popř. i tlačítko Smaž sekci.

V editaci každé sekce můžete měnit její název, obsah, zvolit, zda má být veřejná (viditelná i pro nepřihlášené uživatele), zda se má zobrazovat v horním menu, ve spodním menu apod.

Také můžete určit jejího rodiče (v kolonce Rodičovské menu) a vytvářet tak strom webu, který je dobře viditelný v Mapě stránek. Sekce se ve stromu a v menu řadí podle čísla v kolonce Pořadí ve své úrovni menu. To může být klidně desetinné anebo záporné. Řazení funguje pro každou úroveň zvlášť, tzn. vždy jen pro přímé potomky každého z rodičů. Nejvyšší úroveň menu je bez rodiče.

Téměř stejná situace nastává při přidávání nové sekce, po kliknutí na tlačítko Vytvořit nyní novou sekci v Mapě stránek.

 

2. Editor obsahu webu

Při přidávání a editaci obsahu sekcí se pokuste, prosím, dodržovat jednotný styl, jakým je web koncipován.

Editor je hodně podobný Wordu, není snad potřeba vysvětlovat, jak ztučnit text apod. Pokud nevíte, na co která ikona slouží, stačí na ni najet myší a chvíli počkat. Objeví se popisek, který vám její funkci jistě objasní.

 

2.1 Editace textu

Text je standardně dělen do odstavců, nový odstavec vytvoříte stisknutím ENTERu. Pokud chcete v rámci jednoho odstavce odřádkovat, stiskněte klávesy SHIFT+ENTER.

Pro určení druhu odstavce (normální Odstavec, Nadpis 1, Nadpis 2, atd.) používejte vyběrátko Formát v prvním řádku menu editačního boxu zcela vpravo.
Pro určení dodatečného stylu použijte vyběrátko Styl vlevo od předchozího. Např. můžete označit část textu, což je používáno v nadpisech, a udat mu styl Zelené písmo.
Když potom při editaci klikáte do textu, uvidíte, jak se tyto vyběrátka mění podle toho, zda kliknete do nadpisu, odstavce textu, na obrázek atp.

Texty z jiných editorů vkládejte přes ikonu Vložit z Wordu, popř. Vložit jako prostý text.

 

2.2 Odkazy

Odkaz vytvoříte označením textu nebo vybráním obrázku a kliknutím na ikonu Vložit/upravit odkaz. Zde můžete buď vybrat ze seznamu odkazů, nebo přímo vepsat do kolonky URL odkazu. Pokud odkaz směřuje mimo tento web, doporučujeme v kolonce Cíl zvolit hodnotu Otevřít v novém okně/rámu (_blank).

Odkazy vedoucí do nějaké sekce tohoto webu vyberte ze seznamu odkazů, jsou znázorněny tečkami na začátku.

 

2.3 Obrázky v textu, galerie a ostatní soubory

Fotografie, obrázky a ostatní soubory nahrávejte na ftp, kde si můžete libovolně vytvářet adresáře a udržovat tak v datech pořádek. Obrázkové soubory vám budou nabídnuty pod ikonou Vložit/upravit obrázek.

Ostatní soubory můžete v libovolné sekci vystavit pomocí ikony Vložit/upravit odkaz - stačí označit kus textu, který má být odkazem na daný soubor, kliknout na zmíněnou ikonu a vybrat soubor ze seznamu odkazů, kde jsou řazeny abecedně dle adresářů a názvu.

Fotografie a obrázky určené pro LightBox (otevírací fotogalerie), které budete kopírovat na ftp, doporučujeme vkládat v maximální velikosti 600x450 pixelů, malé náhledy (soubory s postfixem "_small") potom v maximální velikosti 120x90 pixelů.
Ostatní fotografie a obrázky, které hodláte vložit přímo do textu nějaké sekce, velmi doporučujeme uploadovat (nahrávat na ftp) tak velké, jak velké budou na stránkách v textu, v maximální šířce 550 pixelů, tzn. následně je v editoru nezmenšovat ani nezvětšovat (prohlížeče pak totiž obrázek zobrazují kostrbatý, nevypadá to pěkně).

pdf_icon.pngObrázek vložíte do textu kliknutím na ikonu Vložit/upravit obrázek, kde následně vyberete obrázek ze seznamu a kliknete na tlačítko Vložit. Pokud si přejete, aby byl obrázek textem obtékán, klikněte myší (anebo najeďte šipkami na klávesnici)  na začátek řádku, vedle kterého má obrázek být, vložte obrázek a ve vyběrátku Styl mu udejte např. styl Obrázky - obtékaný v textu vlevo. Stejnou volbu najdete i pod ikonou Vložit/upravit obrázek, záložka Vzhled, kolonka Třída. Zde máte na výběr obrazek_v_textu_vlevo a obrazek_v_textu_vpravo.

Galerii do stránky vložíte tak, že obyčejnému odstavci určíte styl Galerie (vyběrátko v prvním řádku menu editačního boxu, vpravo od ikon pro zarovnání textu). Do tohoto odstavce přidáváte zmenšené náhledy fotek ikonou Přidat/upravit obrázek. Každému obrázku potom ikonou Vložit/upravit odkaz přiřadíte jeho velké dvojče, které bude vidět velké v otevřeném LightBoxu. 

 

2.4 Tabulky a operace s nimi

Tabulku vložíte kliknutím na ikonu Vložit novou tabulku (první ikona na třetím řádku ikon). Zadejte počet řádků a sloupců a klikněte na tlačítko Vložit. Když nyní stojíte kurzorem v tabulce, můžete tabulce udat styl, opět ve vyběrátku Styl v prvním řádku ikon (doporučujeme používat Styl - Tabulky - barevná).

Pokud chcete vytvořit z prvního řádku tabulky hlavičku, klikněte v tomto prvním řádku pravým tlačítkem myši a v menu vyberte Řádek - Vlastnosti řádku tabulky. Zde v kolonce Typ řádku vyberte Hlavička tabulky.

Každá tabulka může mít také nadpis, stačí kliknout pravým tlačítkem myši do tabulky, v menu zvolit Vlastnosti tabulky a tam zaškrtnout kolonku Nadpis tabulky. Nadpis se vždy roztahuje přes všechny sloupce.

V uvedeném menu Řádek, do kterého se dostanete stisknutím pravého tlačítka myši na jednom z řádků tabulky, můžete tento řádek kopírovat do schránky a následně ho vložit někam do tabulky. To se zvláště hodí, pokud chcete duplikovat řádek tabulky, abyste nemuseli znovu nastavovat styly písma, zarovnání apod.

V tabulkách jdou např. i slučovat buňky, stačí je označit, kliknout na vybrané pravým tlačítkem a v menu zvolit Buňka - Sloučit buňky.

 

Tabulka ukázkových dat - nadpis
Typ výrobku (tovární označení) Příkon (W) Výkon (W)
XXJW-897-ZU33 50 15
XXJW-897-FRR-17 130 45
XXJW-897-FRR-19 150 55

 

3. Novinky

Práce s novinkami je analogická k práci s celými sekcemi webu. Pod každou novinkou se po přihlášení objeví tlačítka pro její editaci a smazání. V editaci můžete každé novince určit pořadí, tzn. lze např. zpětně zařazovat novinky a různě je prohazovat.

 

4. Galerie

S galeriemi je podobná práce jako se sekcemi menu. Opět je můžete přeskupovat (měnit jejich pořadí) a každé zvlášť určit rodičovskou galerii. Obsah kolonky Stručný charakterizující text se bude zobrazovat vedle názvu galerie ve stromu webu/galerie a také pod nadpisem dané galerie.

V seznamu obrázků dávejte pozor, aby se ve jménu obrázků na disku nevyskytovaly mezery a znaky s diakritikou. Za název každého souboru (fotografie) v seznamu můžete připsat mezeru a komentář k fotografii.